Thông điệp Tổng Giám Đốc Kim Oanh

Thông điệp Tổng Giám Đốc Kim Oanh

Kính thưa quý khách hàng, quý đối tác! Thành lập trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn và thách thức, đến nay, sau 10 năm cố gắng nỗ lực, Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại & Xây dựng Địa ốc Kim (Oanh Kim Oanh...
TOP